Miništadión

Miništadión

adinoku
Počas rekonštrukcie štadióna bol vystavaný miništadión pre širokú verejnosť. #slovakia #slovensko #smolenice #stadion
Default Title