To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Witaszycach

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Witaszycach

mikolajspy
Description
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ( dawniej pod wezwaniem „Trójcy Św.”) w stylu klasycystycznym został zbudowany w1957 roku, w/g projektu architekta Cywińskiego z Poznania. Prace związane z jego projektem trwały 4 lata, proboszczem był wówczas ks. Bruno Steuer. Budowa trwała w latach 1928 – 1931. Od roku 1958, ówczesny proboszcz ks. Stafan Figas rozpoczął starania o dokończenie budowy kościoła w/g pierwotnego projektu. W dniu 1 października 1959 roku zakończono budowę wieży, która została poświęcona przez Jego Eminencję Prymasa Polski Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1966 r. przebudowano drewniany ołtarz pochodzący z 1935 r. na murowany. W 1969 r. zainstalowano ogrzewanie nawiewne. W tym samym roku, a mianowicie 15 sierpnia, Dekretem J. E. Księdza Prymasa, kościół ten otrzymał nowego patrona, który został wpisany w księgach kościelnych pod wezwaniem „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”. Tytuł Trójcy Św. pozostał przy starym kościółku. W 1975 r. zakupiono cztery dzwony, dzięki dobroczynności osób prywatnych i mieszkańców wsi. W roku 1992 proboszczem został ks. Prałat Stanisław Szymański, który dokończył budowę i remont kościoła. #kościół #witaszyce
Default Title