Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Witaszycach

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Witaszycach

mikolajspy
Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ( dawniej pod wezwaniem „Trójcy Św.”) w stylu klasycystycznym został zbudowany w1957 roku, w/g projektu architekta Cywińskiego z Poznania. Prace związane z jego projektem trwały 4 lata, proboszczem był wówczas ks. Bruno Steuer. Budowa trwała w latach 1928 – 1931. Od roku 1958, ówczesny proboszcz ks. Stafan Figas rozpoczął starania o dokończenie budowy kościoła w/g pierwotnego projektu. W dniu 1 października 1959 roku zakończono budowę wieży, która została poświęcona przez Jego Eminencję Prymasa Polski Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1966 r. przebudowano drewniany ołtarz pochodzący z 1935 r. na murowany. W 1969 r. zainstalowano ogrzewanie nawiewne. W tym samym roku, a mianowicie 15 sierpnia, Dekretem J. E. Księdza Prymasa, kościół ten otrzymał nowego patrona, który został wpisany w księgach kościelnych pod wezwaniem „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”. Tytuł Trójcy Św. pozostał przy starym kościółku. W 1975 r. zakupiono cztery dzwony, dzięki dobroczynności osób prywatnych i mieszkańców wsi. W roku 1992 proboszczem został ks. Prałat Stanisław Szymański, który dokończył budowę i remont kościoła. #kościół #witaszyce
Default Title