Farjan
HSBs bostadsrättsförening Färjan i Stockholm har anor från 1929, då HSB köpte hela kvarteret Färjan fråm mosaiska (Judiska) församlingen i Stockholm och byggde det som då blev Skandinaviens största bostadshus. Brf Färjan är en ovanligt stor brf - vi sprider oss över fyra gatuadresser, tjugotre portuppgångar och sammanlagt nästan 500 lägenheter - så finns det många att lära känna.
Default Title