ศาลาบุษบก

ศาลาบุษบก

Pathompong
ศาลาที่มีความกว้าง 2 เมตร และความยาว 54 เมตร ตั้งอยู่ด้านหลังของบุษบกมาลา เป็นศาลาที่อยู่ในสระน้ำ หลังคาเป็นกระเบื้องสีเขียว เพื่อทำให้กลมกลืนกับต้นไม้ที่ปลูกโดยรอบ #มหาวทยาลย #สำนกพพธภณฑและวฒนธรรมการเกษตร #เกษตรศาสตร
Default Title