pkms 3b25

pkms 3b25

www
屋的牆上佈滿水,目的是加強美感,此外夏天既時侯可以令到室溫冇咁熱, 室內的滑浪飛船可以滿足屋主有度假既感覺. 是有錢人美滿的家居。
Default Title