Biblioteka Publiczna w Krakowie (na rajskiej)

Biblioteka Publiczna w Krakowie (na rajskiej)

Piotr P.
Description
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. Siedzibą biblioteki jest budynek w Krakowie przy ul. Rajskiej 1, a obszarem jej działania jest województwo małopolskie. Historia biblioteki sięga roku 1758, kiedy to Jacek A. Łopacki przekazuje miastu księgozbiór liczący ok. 200 tomów. W roku 1905 powstaje Biblioteka Publiczna Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Na bazie tych zbiorów w roku 1920 Rada Miasta Krakowa postanawia utworzyć Bibliotekę Publiczną im. Ernesta Bandrowskiego. W roku 1922 księgozbiór przyszłej biblioteki zostaje zdeponowany w Muzeum Przemysłowym Krakowa. Po wojnie w roku 1945 Miejska Rada Narodowa przyjmuje uchwałę o utworzeniu Publicznej Biblioteki Miasta Krakowa, a w roku 1949 zostaje powołana, równorzędna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie. W roku 1955 z fuzji biblioteki miejskiej i wojewódzkiej powstaje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. W roku 1958 obie instytucje zostają ponownie rozdzielone. W roku 1965 Wojewódzka Biblioteka Publiczna otrzymuje status biblioteki naukowej. W roku 1975 po kolejnych zmianach administracyjnych dochodzi do ponownego połączenia biblioteki miejskiej i wojewódzkiej. W roku 1990, w konsekwencji postanowień „Ustawy o samorządzie terytorialnym” następuje podział bibliotek publicznych na państwowe (wojewódzkie) i samorządowe (miejskie, gminne i miejsko-gminne).
Default Title