Državni arhiv u Karlovcu

Državni arhiv u Karlovcu

ONeill
Državni arhiv u Karlovcu osnovan je 1960. za područje tadašnjih kotareva Karlovac, Ogulin, Gospić te općina Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Slunj, Vojnić, Vrginmost, Ogulin, Vrbovsko, Gospić, Donji Lapac, Gračac, Otočac i Titova Korenica. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Državnoga arhiva u Gospiću 1999. opseg njegove teritorijalne nadležnosti se smanjio na područje Karlovačke županije, dio Sisačko-moslavačke županije (općine Gvozd i Topusko), te grad Vrbosko (Primorsko-goranska županija) Državni arhiv u Karlovcu danas čuva oko 2.744 dužnih metara gradiva raspoređenih u 464 fondova i zbirki, većinom iz 19. i 20. st . Najstariji sačuvani dokument je iz 1637. #arhiv #croatia #država #hrvatska #karlovac
Default Title