Dalapalatset

Dalapalatset

Rudolf
Description
Dalapalatset i Gävle uppfördes 1899 på uppdrag av Dala änke- och pupillkassa som erbjöd livfösäkringar till familjeförsörjare för att garantera uppehälle för änkor och föräldralösa. Våningarna har senare omvandlats till privata bostäder. Huset, ritat av Nils Nordén, byggdes i fyra våningar och en vindsvåning, har markerade entréer och en avslutning med torn och spetsgavlar i tegel. Till sockeln användes Gävlesandsten. #Dalapalatset #Gävle
Default Title