De Gesinkschure

De Gesinkschure

Henk M.
Description
Het Hofshuus is een oude museumboerderij. De eerste mensen die te localiseren zijn woonden er in 1543. In 1990 is de oude boerderij verkocht aan de Stichting Museum Kerspel Varsefelt. Het Hofshuus is een mooi bewaarde voorbeeldboerderij van het zogenaamde Westfaalse hallehuis type. Er zijn al jaren plannen om ooit tot wederopbouw van de schuur te komen. Nu de conservering van het hoofdgebouw in essentie is afgerond is het tijd om de plannen van de schuur aan te pakken. De bedoeling is dat de schuur de naam "Gesinkschure" krijgt, afkomstig van de oude boerderij "Gesink", die tot 1988 aan de huidige weg naar Aalten stond. Deze moest plaats maken voor de nieuwbouw van een bedrijf. Het bouwmateriaal van deze boerderij werd indertijd door een groot aantal vrijwilligers van de Stichting Museum Kerspel Varsefelt zorgvuldig geconserveerd en opgeslagen, met de bedoeling er te zijner tijd de grote schuur bij het Hofs huus mee te herbouwen.
Default Title