Zmaj Jovina gimnazija-(spomenik kulture 1981/1991)- Novi Sad

Zmaj Jovina gimnazija-(spomenik kulture 1981/1991)- Novi Sad

Boris G.
Zgrada Gimnazije, nalazi se u zaleđu Saborne crkve i Episkopskog dvora. Sagrađena je 1900. godine, po projektu arhitekte Vladimira Nikolića, na mestu starije zgrade Prve pravoslavne gimnazije iz 1781. godine. Osnovni kapital za gradnju (100.000 forinti) obezbedio je dobrotvor Miloš Bajić, čije ime je bilo u zapisu nad središtem glavne fasade: "Baron Miloš Bajić srpskom narodu". Ovaj prosvetni i istorijsko-arhitektonski značajan spratni objekat odlikuje razvučena osnova u obliku slova P, sa dva kraća krila i dva prostrana dvorišta, a projektovan je u stilu zrelog istorizma. Glavna fasada, postavljena ka istoku, raščlanjena je sa tri rizalita koji su nadvišeni kupolama. Na centralnom rizalitu je svečani ulaz sa trougaonim zabatom, a iznad su tri, svojim dimenzijama dominantna, polukružna prozora svečane sale. Nad krovnim vencem je atika, dekorisana frizom girlandi i figura boginje Atine, rad novosadskog vajara Julija Anike. Enterijer građevine koji čine: ulazni hol, monumentalno stepenište, dugački hodnici, brojni kabineti i učionice, prilagođen je nameni tadašnje prosvetne ustanove. Lepotom i bogatstvom štuko dekoracije ističe se svečana sala. Na njenim zidovima su i namenski projektovane niše (visina oko m 3) sa portretima Save Vukovića i Miloša Bajića, kao i sv. Save, koji je decenijama bio izmešten u manastir Kovilj. Konzervatorski radovi vršeni su u više navrata, kao i 1984-85, 2003, 2005-2006. godine. #centar #gimnazija #Novi_Sad #Serbia #Srbija #Szerbia #Vojvodina
Default Title