Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie

wincenty.kadlubek
Projekt architektoniczny budynku wybrany został spośród 13 prac nadesłanych na ogólnopolski, otwarty konkurs ogłoszony przez Urząd Miejski, który jest inwestorem obiektu. Budynek, dla ochrony istniejącego drzewostanu, ma kształt trzech przenikających się kostek wkomponowanych w istniejącą zieleń. Obiekt ma wielkie otwarte przestrzenie łatwo dostępne dla użytkowników. Praktycznie nie ma korytarzy i drzwi utrudniających dostęp do poszczególnych działów biblioteki – przestrzeń kształtowana jest odpowiednim układem sprzętu i mebli bibliotecznych. Ważną rolę estetyczną odgrywa widoczna przez ogromne szyby zieleń drzew otaczających budynek. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. #biblioteka #edukacja #Jaworzno #kultura #literatura #MBP #Poland #Polska #śląskie
Default Title