Trường THCS Kim Đồng Quận 5 ( 1 trong 4)

Trường THCS Kim Đồng Quận 5 ( 1 trong 4)

Trần Văn Luyện
Description
Được xây dựng từ thời pháp thuộc. #THCS_Kim_Đồng #Trường_Kim_Đồng #Trần_Văn_Luyện
Category
Default Title