Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi

Pavol Mitrík
je najcennejšou umelecko-historickou pamiatkou v meste. Kostol je s bohato zdobeným južným gotickým portálom s plastikami Majstra Pavla z Levoče a vzácnou bronzovou krstiteľnicou, ktorá pochádza z 2. polovice 13. storočia. Na mohutnej trojloďovej bazilike vyniká neogotická veža z konca 19. storočia (1893), ktorá je svojou výškou 87 metrov najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. #church #kostol #Spišská_Nová_Ves
Default Title