แนวคิด ถนนแบบใหม่ ใน กทม. 3 (แบบ 8 เลน)

แนวคิด ถนนแบบใหม่ ใน กทม. 3 (แบบ 8 เลน)

possarmy
ถนนที่รองรับน้ำท่วมต้องทำกันเผื่อเอาไว้ถึง 4 ระดับชั้น ชั้นใต้ดิน ให้รถวิ่งไป-มาได้ แต่เมื่อน้ำท่วม กทม. ถนนนี้ก็จะกลายเป็นทางฝันน้ำไปลงสู่ทะเลอ่าวไทยโดยตรง ส่วนชั้นที่ 1 ตามพื้นราบปกติ ให้รถวิ่งสวนกันได้ไป-กลับ ข้างละ 4 เลน และให้รถที่วิ่งชั้นที่ 2 สำหรับรถวิ่ง ขาเข้าเมือง เพื่อให้ลงได้สะดวก และชั้นที่ 3 สำหรับรถวิ่ง ขาออกนอกเมือง เพื่อการอพยพ และไม่ให้เกิดความสับสนของประชาชนในการใช้ถนนในแต่ละชั้น เฉพาะเส้นทางหลักรอบ กทม.ทั้งฝั่งซ้าย และฝั่งขวา ในแนวทิศเหนือจรดทิศใต้ เท่านั้น
Default Title