Ghế Xe Bus Phân Biệt Người Ưu Tiên

Ghế Xe Bus Phân Biệt Người Ưu Tiên

anonymous
Ghế phân biệt đối tương ưu tiên để nhường chỗ trên xe bus. Nếu là đối tương được ưu tiên, đèn ghế sẽ chuyển thành màu đỏ (nghĩa là người đang ngồi tại vị trí đó là đối tượng được ưu tiên hoặc không thể nhường ghế), ngược lại đèn ghế sẽ chuyển thành màu xanh (nghĩa là người ngồi ở vị trí đó là hoàn toàn khỏe mạnh và có thể nhường lại ghế)
Default Title