KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

KENT KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

ibrahim
Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydalar konularında Değerleme ve Danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Nisan 2010 tarihinde kurulmuş olan şirketimiz: -Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri: VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimnkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Tebliğ” Tebliği hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 26.07.2010 tarih ve B.02.SPK.0.15-709/686 Sayılı yazısı ile Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri listesine alınmıştır. - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun ‘Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ nun 07.04.2011 tarih ve 4150 Sayılı Kararı ile bankalara; “gayrimenkul, gayrimenkul projesi ve bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlenmesi” yetkisi ile Kurul Listesine alınmıştır. #Arazi #Arsa #Benzinlik #Bina #Danışmanlık #Değerleme #Ekspertizlik #Gayrimenkul #Mesken #Motel #Otel
Default Title