Twierdza Głogów / Brama Wrocławska (późniejsza)

Twierdza Głogów / Brama Wrocławska (późniejsza)

Michał Urbanowski
Obiekt już nieistniejący. W roku 2011 w Głogowie prowadzono kompleksową przebudowę ulicy Wały Chrobrego. Jednym z elementów inwestycji była budowa ronda, które łączy dzisiaj ulice Piastowską, Wały Chrobrego i Rudnowską. Podczas budowy odkopano w tym miejscu pozostałości Bramy Wrocławskiej, zbudowanej w 1876 roku. Fakt istnienia tej bramy był znany, podobnie jak jej przybliżona lokalizacja, ta jednak została teraz empirycznie zweryfikowana i co za tym idzie dokładnie ustalona. Brama o której mowa była jedną z dwóch Bram Wrocławskich w mieście, ta wcześniejsza powstała w 1672 roku. Nowa Brama nie istniała długo, rozebrano ją ok. roku 1904, podczas masowej likwidacji budynków Twierdzy Głogów. Obiekt stał niedaleko Fortu Gwiaździstego. Od zachowanych pozostałości Fortu Stern dzieli to miejsce 260 metrów. #brama_wrocławska #bramy_twierdzy #festung_glogau #głogów #Twierdza_Głogów
Default Title