New Freshy CRU

New Freshy CRU

Visitpong
กล่องบรรจุเครื่องแต่งกายนักศึกษาเพื่อ ความสะดวกสะบายในการซื้อ จึงได้เกิดการคิดที่จะจัดทำกล่องบรรจุเครื่องแต่งกายนักศึกษา ที่เข้ามาเรียน หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั้นเอง และเพื่อเป้นการรณรงค์ ให้นักศึกษาแต่งกาย ได้ถูกต้องตากฎกติกาของมหาลัยได้กำหนัดไว้ #arti3314 #box #Visitpong #จนเกษม
Default Title