Loretánska kaplnka

Loretánska kaplnka

-J-F-
Loretánska kaplnka je v jadre gotická stavba s oktogonálnym pôdorysom a polygonálnym presbytériom, ktorá vznikla koncom 14. storočia. Jej vývoj je pomerne zložitý. Kaplnka vznikla na základoch neskororománskeho, resp. ranogotického kostolíka z 13. storočia, ktorý kanonická vizitácia v roku 1731 označila ako starý farský kostol. Zo silne zdeštruovaného objektu kostolíka stavitelia kaplnky využili časť základového a nadzákladového muriva. Loď rešpektuje starší pôdorys až na dve pravouhlé nárožia, čo sa prejavuje v asymetrii pôdorysu novej stavby s rôznymi dĺžkami jednotlivých polí. Pôvodný kostolík mal pôdorys o rozmeroch 650x910x830cm. Základy mali šírku 130cm. Aj tento starší kostolík vznikol po deštrukcii ešte staršej stavby, z ktorej bolo odkryté základové murivo o rozmeroch 450x80cm. Súčasný vzhľad kaplnky je výsledkom barokovej úpravy, ktorá bola uskutočnená v rokoch 1727 - 1779. Súčasťou úpravy bolo tiež vybudovanie novej krypty pod objektom pre zamestnanca grófa Czobora J. Kornelyho, ktorý prestavbu financoval. Kaplnka je v súčasnosti bez vnútorného zariadenia
Default Title