To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Stevelduct

Stevelduct

Aad
Description
Het containertransport vindt plaats in een nauwsluitend kanaal in onbemande en ongemotoriseerde ondersteboven rijdende vaartuigen waarvan het surplus aan drijfvermogen via bovenlangs geplaatste wielen wordt afgedragen aan een boven de wielen ten behoeve van een gecontroleerde horizontale beweging aanwezige loopbaan, zodat de vaartuigen ongeacht de belading altijd op de zelfde diepte in het water liggen. Storende bewegingen zoals slingeren, stampen en rollen van het vaartuig worden op deze wijze verhinderd. De voortstuwing geschiedt door middel van de kracht van het stromende water op de platte vaartuigkoppen. De waterstroom wordt veroorzaakt door het verval ten gevolge van de aangebrachte bouwhoogte-verschillen in het (water)bouwkundige kunstwerk. In de pontons is containervracht te plaatsen van velerlei soort, zoals ook bulk- en vloeistofcontainers.
Default Title