Tax office Bratislava

Tax office Bratislava

radussko
Description
Daňové riaditeľstvo pracovisko Bratislava je orgán štátnej správy, ktorý sídli v Petržalke na Ševčenkovej 32. Na rovnakej adrese sa nachádzajú aj Daňové úrady Bratislava IV a Bratislava V, ako aj pre daňový obvod Bratislava VI. Daňové riaditeľstvo sídli v Banskej Bystrici a má 8 pracovísk (v každom krajskom meste), z ktorého jedno z nich je v Bratislave. Inštitúcie sídlia vo výškovej budove, ktorá bola postavená v roku 1998, má 13 poschodí a patrí medzi najvyššie nebytové budovy v Petržalke. Naprojektovali ju architekti P. Jančo, S. Beňačka, J. Koštia, P. Štrpka, M. Štekláčová a Z. Čižmárová. Budova sa nachádza v blízkosti Panónskej cesty, na ktorej prebieha intenzívna urbanizácia. Spolu s vedľajším objektom na Panónskej ceste s podobnou architektúrou obe budovy vytvárajú ucelený komplex, v strede ktorého sa nachádza malé námestie.
Category
Default Title