Kościół św. Stanisława BM w Świątnikach Górnych

Kościół św. Stanisława BM w Świątnikach Górnych

Kunzite
Kościół parafialny w Świątnikach Górnych, budowany w latach 1846-1856. Wewnątrz znajdują się zabytki: 1) drewniany ołtarz główny z poł. XIX w. z obrazem "Wskrzeszenie Piotrowina" W. E. Radzikowskiego z 1860 r. 2) dwa boczne barkowe ołtarze F. Placidiego z czarnego marmuru z XVIII w pochodzące z Katedry Krakowskiej, w tym obraz Matki Bożej z XVII w. 3)neogotycki ołtarzyk boczny z ciemnego dębu z XIX w. należący wcześniej do ks. prof. K. Teligi. The parish church in Swiatniki Gorne, built in the years 1846-1856. Inside are artifacts: 1) wooden altar from the middle 19th century with a painting 'The Raising of Piotrowina' by W.E. Radzikowski of 1860, 2) two side altars by F. Placidi shoulder black marble from the 18th century, gift from the Cathedral of Cracow, including the image of Our Lady of the 17th century, 3) side of the neo-gothic altar dark oak of the 19th century previously belonging to Fr. prof. K. Teligi. #church #kościół #Swiatniki #Świątniki
Default Title