Stickley, Gustav - Sideboard, No. 800

Stickley, Gustav - Sideboard, No. 800

Mikronaut
Craftsman style sideboard/server originally offered by Gustav Stickley #Arts__Crafts #Arts_and_Crafts #Craftsman #dining #dining_room #furniture #Gustav #Gustav_Stickley #Mission #no_800 #server #sideboard #Sideboard_No_800 #Stickley
Default Title