Carnikavas novada bibliotēka

Carnikavas novada bibliotēka

Jurijs O.
Pēc renovācijas bibliotēkas telpas kļuvušas divas reizes plašākas, darbosies lasītava un bērnu zāle, kurā laipni tiek aicināti gan mazie lasītāji, gan lielo lasītāju mazās atvases, kuras varēs nodarboties ar zīmēšanu, krāsošanu un bilžu grāmatu skatīšanos. No 2005. gada septembra Carnikavas bibliotēka saņēmusi jaunu datortehniku. Bibliotēkā pieejami datori ar interneta pieslēgumu. Ikviens iedzīvotājs tos var izmantot informācijas meklēšanai, darbam, studijām, mācībām vai izklaidei. #biblioteka #bibliotēka #Carnikava #Latvia #Latvija #library #библиотека #Латвия #Царникава
Default Title