LUKAČKA DŽAMIJA

LUKAČKA DŽAMIJA

Zakir Nuhic
Description
Lukačka džamija nalazi se u centru grada Travnika, u nekadašnjoj mahali Luke. Zidana je sedrom i kamenom, a pokrivena crijepom, a izgrađena je najvjerovatnije početkom 17. stoljeća.
Default Title