พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

tata.warayut@gmail.com
พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 - 1773)
Default Title