3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Vodné dielo Štěchovice

Vodné dielo Štěchovice

Stefan K.
Štechovitecká priehrada je pre mnohých považovaná za najkrajšiu priehradu na celej Vltavskej kaskáde. Možno z dôvodu že celé vodné dielo je obložené kameňom. Stavba priehrady sa začala roku 1937 a dokončila sa roku 1941. V Štechoviteckých elektrárňach sa podarilo vyriešiť problém všetkých elektrární. V noci ked je odber prúdu menší majú veľké elektrárne obrovské prebytky prúdu, cez deň potom na špičkové výkony nestačia. V štechovických elektrárňach sa využili nočné prebytky prúdu k pohone čerpadiel ktoré vytlačia vodu na ľavobrežný vrchol Homolek. Nádrž na Homolku má objem 5 000 000 hektolitrov vody, a je úplne naplnená za 10 hodín. Cez deň naipak vodá padá dole, otáča turbíny a pomáha pri vyrovnaní cez deň. Takému zariadeniu sa hovorí vysokotlakové, alebo prečerpávacia elektráreň PVE. #Czech #elektráreň #elektrárna #hydro #power_plant #Praha #prepad #priehrada #pumping #PVE #přehrada #spillway #storage #Vltava #vodné_dielo #vodní_dílo #water #Česko #Štěchovice
Default Title