Miléniový kríž

Miléniový kríž

-J-F-
Miléniový kríž sa nachádza na vrchu Vírovská, na rozhraní obcí Rybky, Rohov, Smrdáky a Oreské. Na výšku má 27m, rozpätie ramien 9m. V mieste prekríženia ramien je umiestnený symbol jubilejného roku 2000 s priemerom 2m s nápisom „KRISTUS VČERA, DNES, NAVEKY“. Je to najvyšší kríž na Slovensku. Od kríža vidieť hrad Branč, Bradlo, hrad Kolorátko, Šaštínske zvony, a pri veľmi dobrej viditeľnosti až do Rakúska a Česka. V dolnej časti kríža je kaplnka s rozmermi 4x4m a je zasvätená Božiemu milosrdenstvu.
Default Title