Řezy těles 4.1

Řezy těles 4.1

Jana
Description
Postup možného řešení úlohy: "nalezněte řez kolmého hranolu ABCDEFGH, jehož podstavu tvoří rovnoramenný lichoběžník, ramena jsou AB, CD a dále dle obvyklého značení. Rovina řezu je dána body KLM (K=S_AF,L∈EF⋀3|EL|=|LF|,M∈GH⋀4|GM|=|MH|) Zadání je převzato z publikace KRYNICKÝ, Martin. Matematika.realisticky.cz: když (se) chcete naučit... [online]. 2010 [cit. 2012-06-16]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz #hranol #stereometrie #řezy
Category
Default Title