To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
Řezy těles 4.1

Řezy těles 4.1

Jana
Description
Postup možného řešení úlohy: "nalezněte řez kolmého hranolu ABCDEFGH, jehož podstavu tvoří rovnoramenný lichoběžník, ramena jsou AB, CD a dále dle obvyklého značení. Rovina řezu je dána body KLM (K=S_AF,L∈EF⋀3|EL|=|LF|,M∈GH⋀4|GM|=|MH|) Zadání je převzato z publikace KRYNICKÝ, Martin. Matematika.realisticky.cz: když (se) chcete naučit... [online]. 2010 [cit. 2012-06-16]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz #hranol #stereometrie #řezy
Default Title