Avalokiteshavaraya (Chu Dai Bi cau 03)

Avalokiteshavaraya (Chu Dai Bi cau 03)

TranDoDucTin
Description
2D faceme component (3) BÀ LÔ YẾT ÐẾ THƯỚC BÁT RA DA - (Avalokiteshavaraya) - Quán-Âm hóa hiện tướng Quán-Tự-Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được trường-thọ source video: http://www.youtube.com/watch?v=yMpqhB3C34U source site: http://www.bodetam.org/Vietnamese/HinhAnhPhatGiao/MatTong/ChuDaiBi.html source image: http://www.bodetam.org/Vietnamese/HinhAnhPhatGiao/MatTong/ChuDaiBi/daibicau03.jpg cause: http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=Chu+Dai+Bi+cau+02&styp=m&btnG=Search and for Brittany Anne Murphy-Monjack and all related. #Avalokiteshavaraya #buddha #buddhist #cau_03 #chu_dai_bi
Default Title