Lednicko-valtický areál - Apollonův chrám

Lednicko-valtický areál - Apollonův chrám

Jan V.
Description
Na místě, kde dnes stojí Apollonův chrám stával dříve Chrám Múz, vyzdobený sochami od Josefa Kliebera. Počátkem 19. století byl zrušen a výzdoba byla převezena do tohoto nově postaveného chrámu z let 1817-19, zasvěceného antickému bohu Apollónovi. Chrám je vystavěn v té době oblíbeném Empírovém stylu. Nejvýraznějším prvkem přední strany je osm (+2) dórských sloupů, za nimiž je mytologický výjev boha Apollóna na slunečním voze. V horní části chrámu jsou sochy z Chrámu Múz - uprostřed je skupina amoretů s Apollonovou lyrou a po stranách jsou 2 dvojice soch, znázorňující múzy. Na vrcholu chrámu je klasicistní zábradlí, protože střecha sloužila a opět slouží jako vyhlídka, na kterou vede točité schodiště. V posledních letech chrám prošel rekonstrukcí. Objekt je nyní oplocen a interiéry - vyhlídková terasa s dalekohledem - jsou veřejnosti přístupné na požádání (informace na oficiálních webových stránkách www.chram-apollo.cz). #Lednice #Lednickovaltický_areál #LVA
Default Title