Dębica, Kościół św, Jadwigi

Dębica, Kościół św, Jadwigi

Janusz M.
Description
autorem grafiki jest Janusz Maguda kontakt@magstar-studio.pl www.magstar-studio.pl ARCHITEKTURA. Gotycki o częściowo zatartych cechach stylowych oraz neogotycki. Murowany z cegły z użyciem kamienia do detali architektonicznych, otynkowany. Jednonawowy, czteroprzęsłowy z prezbiterium dwuprzesłowym zamkniętym trójbocznie, przy którym zakrystia. Przy nawie od północy kaplica, od południa kruchta a od zachodu wieża z przedsionkiem w przyziemiu. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z lunetami, w zakrystii i pod wieżą krzyżowe. W pozostałych pomieszczeniach stropy płaskie. Tęcza zamknięta półkoliście. Na zewnątrz kościół opięty przyporami. Dachy dwuspadowe, kryte blachą z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Wieża o ściętych narożach, z najwyższą kondygnacja nadwieszoną na arkadach, w zwieńczeniu tarcze zegarowe, szczyciki schodkowe i wysmukła iglica z korona. Portal zachodni neogotycki, ostrołukowy, z uskokowym obramieniem. Polichromia wnętrza ornamentalna i figuralna, malowana przez Zygmunta Milli w 1934 r. #39200 #grafika_Janusz_Maguda #kontaktmagstarstudiopl #Kościół_śwJadwigi_Dębiica #wwwmagstarstudiopl
Default Title