Grochowska 138, 140, 142

Grochowska 138, 140, 142

Tomasz M. Bladyniec
***[EN]***Three modernistic tenement-houses, built before the World War II. In the smallest one (Grochowska 138), in the time of the Nazi occupation, weapons were secretly produced for the underground Home Army, and used in the Warsaw Uprising in 1944. There is a plate commemorating it. ***[PL]***Trzy modernistyczne kamienice wzniesione przed drugą wojną światową. W najmniejszej (Grochowska 138), w czasie nazistowskiej okupacji produkowana była broń dla podziemnej Armii Krajowej, wykorzystana w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Informuje o tym pamiątkowa tablica. ***[RU]***Три модернистских дома были построены реред второй мировой войной. В самым маленком (ул. Гроховская 138) во время фашыстской окупации производилось оружие для подпольной Армии Краёвой, которъе исползовалось в варшавским восстании в 1944 году. Об этом информирует таблица. #Grochow #kamienica #modernist #modernistic #modernizm #Poland #Polska #tenement #Warsaw #Warszawa
Default Title