3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
bunker PCB VER 2

bunker PCB VER 2

Georges T.
Deels opengewerkt model van een commandobunker in gewapend beton. Weggestopt tussen het sociale woningbouwcomplex in de hoek gevormd door de Willem Lepelstraat en de Van Craesbeeckstraat te Antwerpen bevind zich een voormalige commandobunker van de Civiele Bescherming. Vanaf het einde van de jaren 1940 liepen de spanningen tussen oost en west hoog op. Een nucleaire, bacteriologische of chemische aanval tegen België en zijn bondgenoten werd niet ondenkbaar geacht. De bouw van deze commandobunker voor het korps 11 van de civiele bescherming past dan ook in de op verschillende bestuursniveaus getroffen maatregelen voor de bescherming van de burgerbevolking. Zo bevinden in de bunker zich nog steeds de oude schakelborden van de sirenes die de bevolking voor een naderend onheil moesten waarschuwen. Vanuit deze lucht- en gasdichte bunker voorzien van noodstroomvoorziening en een eigen telefooncentrale kon de civiele bescherming dan ook enige tijd autonoom reddingsacties coördineren. Na het beëindigen van de koude oorlog verloor de bunker zijn functie en werd hij verlaten. Momenteel onderzoekt en inventariseert de stedelijke dienst monumentenzorg de inhoud van de bunker en hoopt op deze manier het verhaal van de bunker te kunnen vervolledigen. Later kan hij mogelijk onder begeleiding van gidsen voor kleine groepen bezoekers worden opengesteld. #Antwerpen #bunker #civiele_bescherming #gewapend_beton #koude_oorlog #monumentenzorg #Troupin #Willem_Lepelstraat
Default Title