Filozofski fakultet Nikšić

Filozofski fakultet Nikšić

Novica Colakovic
Description
Filozofski fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u skladu sa Programom racionalizacije visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada preimenovan u Filozofski fakultet. Filozofski fakultet u Nikšiću predstavlja složenu obrazovnu i naučnu instituciju koja u okviru svoje matične djelatnosti organizuje i realizuje osnovne, specijalističke i poslijediplomske studije, kao i postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka. Osnovne studije na Filozofskom fakultetu organizuju se i realizuju na sljedećim odsjecima: Sociologija Filozofija Istorija Geografija Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti Srpski jezik i južnoslovenske književnosti Engleski jezik i književnost Ruski jezik i književnost Italijanski jezik i književnost Francuski jezik i književnost Njemački jezik i književnost Pedagogija Obrazovanje učitelja Predškolsko vaspitanje Psihologija (izvor zvanicni sajt fakulteta www.ff.ac.me) #crna_gora #fakultet #niksic #Univerzitet_cg
Default Title