Kostel sv. Vojtěcha

Kostel sv. Vojtěcha

Bradek1
Description
obec je písemně připominána 1528 a to díky svý stříbrným dolům. Kostel byl původně gotický z 2. poloviny 14. století, byl však úplně přestavěn v letech 1720- 1722 za Adama. F. ze Schwarzenbergu. Kostel stojí na náměstí uprostřed obce, je jednolodní, s pravoúhlým presbytářem, sakristií při severní straně a mohutnou hranolovou věží předsazenou v západním průčelí. Loď je plochostropá, presbytář zaklenutý křížovou klenbou. Zařízení je pseudobarokní, oltářní obrazy namaloval známý jihočeský kněz Bedřich Kamarýt kolem roku 1870. Kostel byl původně filiální a byl spravován z Chýnova, 1773 byl ustaven sídelní kaplan a roku 1786 byla farnost osamostatněna.
Category
Default Title