3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Horní náměstí 410/25 · Petrášův palác · Petras Palace

Horní náměstí 410/25 · Petrášův palác · Petras Palace

3dolomouc
Petrášův palác se nachází na Horním náměstí naproti sloupu Nejsvětější Trojice. Palác byl přestavený ze dvou kamenných gotických měšťanských domů,renesančně byl přestavěn a prodloužen do dvora ve 2. polovině 16. století. Barokní přestavba včetně úpravy průčelí proběhla v letech 1725-1734. Budova barokního paláce má menší vnitřní dvůr, kde se dochovaly dvoupatrové renesanční arkády. Po barokní přestavbě získal palác charakter reprezentačního sídla se schodištěm takřka zámeckého typu. Průčelí paláce zdobí prolamované suprafenestry a vstupní portál s atlanty a vázami nese rodový erbovní štít Petrášů s iniciálami AMP. Se sousedním domem nalevo je spojen třemi řadami prampouchů-rozpěrných oblouků nad sebou, které se většinou vyskytují v jedné řadě, výjimečně i ve více řadách nad sebou. Hodnotné interiéry paláce mají z roku 1875 novorokokovou úpravu.Palác proslavila jak jeho architektonická podoba, tak historický počin Josefa Petráše, který zde roku 1746 založil první učenou společnost na území rakouské monarchie, nazvanou Societas incognitorum. #3dcity #77900 #Baroque #cities #cz #CZ0712 #czech_republic #eu #europe #evropa #fmt #fmt_2071 #Horní_náměstí #mofs #morava #moravia #moravian_region #olmütz #olomouc #palace #palác #spqo #tochtis #tourism #zuj_500496 #česká_republika
Default Title