AYDIN TRALLEIS

AYDIN TRALLEIS

demirforce
Aydın Kenti günümüzden yaklaşık 6500 yıl önceye uzanan bir geçmişe sahiptir. Kentin ilk sakinleri, bugün Dedekuyusu denilen yerdeki Deştepe Höyüğünde oturmaya başlamışlardı. Deştepe Höyüğündeki yerleşmenin bir şekilde sona ermesinden sonra; günümüzde kalıntıları görülen Klasik Kent Tralleis, yaklaşık 400 yıllık bir aradan sonra Topyatağı’nda kurulmuştur. Antik kaynaklarda Tralleis’in bazen Karya, bazen de Lydia bölgesi içinde yer aldığı belirtilmektedir. Bunun sebebi; Menderes Nehrinin veya Mesogis Dağının doğal sınır kabul edilmesidir. Strabon’a ve Kilise listelerine göre, Tralleis’in bir Karya kenti olması gerekir. Fakat bugüne kadar ele geçen bir iki kısa yazıttan başka da Tralleis’de Karya Alfabesi ile yazılmış yazıt yoktur. Tralleis adı, ilk kez Xenophon’un Anabasis ve Hellenika adlı yapıtlarında Tralli adı altında geçmektedir. Antik Kent, tarih içinde Charax, Tralli, Tralleis, Selukeia, Antiochia ve Caisaria gibi adlar almakla birlikte asıl adı Tralleis’tir. #AYDIN #SEYİD_DEMİR
Default Title