ไอ้หนุ่มเลี้ยงควาย   Buffalo boy

ไอ้หนุ่มเลี้ยงควาย Buffalo boy

Jumper D.
ก็มีแต่ควาย ควาย ควายเท่านั้น ก็มีแต่ควาย แต่ควาย อย่างเดียว
Default Title