Gävle Centralstation 3

Gävle Centralstation 3

Rudolf
OBS! På grund av Google Earths terräng blir höjden för tunneln felaktig, men sketchupfilen har rätt höjd. Gävle Central ligger i stadens centrala delar intill Stora Esplanaden, omdelbart norr om Gavleån. En plattform ligger invid stationshuset. Övriga plattformar når man via en gångtunnel under spåren. Via gångtunneln når man även området öster om stationen. #Gävle #Gävle_centralstation #tågstation
Default Title