Wydział Nauki o Żywności, Wydział Nauk Ekonomicznych II

Wydział Nauki o Żywności, Wydział Nauk Ekonomicznych II

Damian.L
Wydział Nauki o Żywności: dziekanat, Katedra Biochemii Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej oraz Gospodarki Energią (część katedry), Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Katedra Żywienia Człowieka; Wydział Nauk Ekonomicznych: Katedra Mikroekonomii
Default Title