Faculty of Technology U1

Faculty of Technology U1

mikeSVK
The Faculty of Technology at Tomas Bata University in Zlín is the oldest faculty in Zlín. It provides higher education within Bachelor, Master and PhD programmes and it is authorized to appoint Associate Professors and Professors. Throughout the years, the faculty has significantly contributed to the development of the town and to the advancement of education in the region. Zlín has become a university town and the faculty, as part of Tomas Bata University in Zlín, has become its inseparable part. Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší zlínskou fakultou poskytující vysokoškolské vzdělání ve studijních oborech bakalářských, magisterských a doktorských a má právo provádět habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů. Svým dlouholetým působením významně poznamenala rozvoj města a vzdělanosti regionu a pozvedla jej na město univerzitní. Jako součást Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se fakulta významně zapsala do společenského a kulturního života města a stala se tak jeho samozřejmou a neodmyslitelnou součástí. #fakulta_technologicka #U1 #UTB #zlin
Default Title