Klášter minoritů / františkánů s kostelem Zvěstování Panny Marie

Klášter minoritů / františkánů s kostelem Zvěstování Panny Marie

SniperKittenCZ
Klášter byl založen z iniciativy chebských měšťanů Hechta z Pograthu a Honigara Schmidla ze Seebergu před rokem 1247. Nejstarší část stavby (sakristie) byla dokonce datována do 30. let 13. století. Postupnou výstavbu komplexu přerušil velký požár města 1270, po něm vznikla většina dnešních budov: presbytář (1285) a trojlodí, kolem roku 1330 pak i křížová chodba, poté hranolová věž s polygonálním zakončením. Z konce 13. století pochází dochovaný kostelní krov. Po husitských válkách klášter upadal, papežskou bulou z roku 1463 byla provedena jeho reforma na františkánský. Ani tak se nevyhnul hluboké krizi v 16. století (1592–1603 byl zřejmě zcela prázdný). Po potlačení stavovského povstání nový rozvoj komunity jako ohniska rekatolizace města, spojený s barokními úpravami zejména konventu (1707–33). Klášter unikl chystanému zrušení za Josefa II., zanikl roku 1950. #2011 #2012 #350_02 #3d #Cheb #city #Czech #Eger #Karlovarský_kraj #model #město #virtual #virtuální #wwwmestochebcz #wwwpavelvanicekcz #Česká_republika
Default Title