Chatchanin52-arti3314-102-test

Chatchanin52-arti3314-102-test

Chatchanin arti3314
Description
Chatchanin52-arti3314-102-test"- ตัวอย่างการขึ้นรูปโครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากการจำลองรูป"มะกอกหวานดองกาญจนบุรี" ตามรูปแบบขนาด-มิติใกล้เคียงของจริง เพื่อหาพื้นที่-สัดส่วน กำหนดโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ก่อนนำไปขึ้นรูปเป็นขวดแก้ว ออกแบบแบบเรียบง่าย เปิดทานง่ายและสะดวกต่อการเก็บรักษา LOGO = ต้องการสื่อให้ตรงตัวกับตัวผลิตภัณฑ์ และชื่อที่อ่านแล้วรู้เลยว่าของสิ่งนั้นคือมะกอกดอง ซึ่งตัว LOGO มีใบมะกอกให้เห็นอย่างเด่นชัด และตัวหนังสือที่เรีย[ง่าย อ่านง่าย และสีที่เลือกใช้เป็นสีที่เบาตาและเรียบง่าย #Chatchanin52arti3314102test
Default Title