Hram sv. Petke, Medinci

Hram sv. Petke, Medinci

osiel
Hram svete Petke u Medincima, Slatina. Crkva je podignuta 1783. g., srušena 1942. g. te ponovno podignuta 1972. g. Parohija obuhvaća sela: Vraneševci, Grabić, Noskovačka Dubrava, Čađavica, Nova Šarovka i Starin. Paroh o. Jovan Šaulić #church #crkva #hram #Medinci #Slatina #sv_Petka
Default Title