Galgen Gerichtenweg

Galgen Gerichtenweg

Anneloes
Evenals Doesburg, Harderwijk en Arnhem had ook Elburg vanaf 1233 zijn eigen rechtspraak, afgeleid van die van Zutphen. De vonnissen werden op de “Myddelbroche” – de brug op het kruispunt van Jufferen- en Beekstraat - voorgelezen en diverse lijfstraffen werden daar ook ten uitvoer gebracht. In Elburg zijn zelfs doodstraffen uitgesproken en openbaar voltrokken. Even buiten de stad, aan de gerichtenweg, stonden galgen waar waarschijnlijk deze doodvonnisen werden voltrokken. Behalve de doodstraf hadden de rechters nog een heel arsenaal van straffen tot hun beschikking: bijvoorbeeld lijfstraffen als geseling en geestelijke straffen als het verplicht ter bedevaart gaan of op een schandelijke manier in een processie meelopen. Voor “eerestraffen”, die men onderging voor kleine misdrijven, dienden de schandbank of de schandballen. Een bijkomende straf was vaak verbanning. In Museum Elburg zijn diverse objecten te zien die een rol hebben vervuld in de Elburgse rechtspraak: de schandbank, de geselbank, schandballen en een pols- of armklem. #Elburg #galgen #lijfstraffen #middeleeuwen #rechtspraak #vestingstad
Default Title