St.John the Baptist cathedral church

St.John the Baptist cathedral church

amnesiac
Kostol sv. Jána Krstiteľa je prvou čisto ranobarokovou stavbou na území Slovenska. Nákladnú stavbu financoval uhorský palatín Mikuláš Esterházy a zveril ju do rúk bratom Pietrovi a Antoniovi Spazzovcom. Postavili ho v rokoch 1629 až 1637 na mieste dominikánskeho kostola. Najväčším skvostom interiéru je celodrevený hlavný oltár, ktorý patrí k najväčším svojho druhu v Európe. Na vnútornej výzdobe sa zúčastnilo niekoľko popredných talianskych maliarov a štukatérov. Pozoruhodnosťou je dvojpodlažný chór s jedným podlažím určeným pre orchester a druhým pre zbor. Kostol sa stal v priebehu 17. a 18. storočia aktívnou súčasťou univerzitného života, preto sa mu hovorí i Univerzitný kostol.
Default Title