Urbanova veža Košice

Urbanova veža Košice

Stefan K.
Description
Urbanova veža je vlastne zvonica Dómu sv. Alžbety ktorý je len niekoľko metrov od veže. Veža bola postavená na prelome 14. a 15. storočia ako zvonica v tom čase rozostavaného Dómu v gotickom štýle. Neskôršiu renesančnú podobu získala v roku 1628 od prešovského staviteľa Martina Lindtnera. K tejto prestavbe sa viaže mramorová tabuľa nad vstupom do zvonice. Pri veľkom požiari mesta v roku 1556, kedy vyhorela veža aj Dóm, sa roztavili aj ich zvony. Z nich bol zliaty v roku 1557 nový obrovský zvon Urban vážiaci 5 ton. V roku 1966 došlo k požiaru veže, pričom bol zničený zvon Urban a strecha. V rokoch 1967 - 1971 došlo k jej rekonštrukcii do podoby, v akej ju poznáme aj dnes. Dnes sa vo veži nachádza múzeum voskových figurín. #hlavná_ulica #Košice #veža
Default Title