3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
St. Rosakapel

St. Rosakapel

Chrit H.
St. Rosakapel, in de parochie van St. Petrus en St. Michaël (op de kruising van de Kollenberg met de Kapellerweg). Gebouwd in 1675. Toegewijd aan de eerste Zuid-Amerikaanse vrouwelijke heilige; Sint Rosa. Op haar voorspraak hield een besmettelijke ziekte op, die in de jaren 1668 en 1669 woedde. Als dank beloofde het stadsbestuur een kapel te bouwen en er jaarlijks een dankprocessie naar toe te houden. Ter gelegenheid van de zaligverklaring van Rosa van Lima in 1668 kwamen bedevaarten naar Sittard op gang, ter verering van de nieuwe stadspatrones. Haar heiligverklaring volgde spoedig: in 1671. Zij fungeerde en fungeert in Sittard en een deel van overig Limburg nog steeds als beschermheilige tegen besmettelijke ziekten, jicht, roos en astma. De jaarlijkse Sint Rosaprocessie naar de Kollenberg, op de laatste zondag in augustus, vormt nog steeds een belangrijk eerbetoon. #kapel #Kapellerweg #Kollenberg #Rosa_van_Lima #Sittard #St_Rosa
Default Title